Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

icd-10-g43
4897 e762
Reposted fromadzix69 adzix69 via17-08-19 17-08-19
icd-10-g43
II (Dialog)


jak się czujesz

normalnie
jak człowiek
po amputacji
drugiego człowieka

uwierają mnie bandaże

słyszysz

bandaże mi przeszkadzają
w
oglądaniu rany

chcesz zobaczyć ranę

chcę
ją wreszcie wydotykać
palcem
— M. Siwek, t. Amputacja (szydera.soup.io)
3747 8991 500

crooks-lovers:

ZDZISŁAW BEKSIŃSKI PORTRAIT OF ZOFIA, 1957

Reposted fromLittleJack LittleJack
icd-10-g43
9024 43c7 500
P. Czerwiński, Międzynaród #2
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
icd-10-g43
Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— mrożek.
Reposted fromrol rol viaiamanartist iamanartist
icd-10-g43
Uciekam w piosenki, odszukaj mnie tu.
— Piotr Rogucki
Reposted fromMooonroe Mooonroe
icd-10-g43
1417 4a74
Reposted frommisza misza viacigarettes cigarettes
icd-10-g43
6255 6157 500
Reposted fromCzarnyKaptur CzarnyKaptur viablood blood
9093 0da0
icd-10-g43
1500 68e0 500
icd-10-g43
9863 180d 500
Reposted frommental-cat mental-cat viazamknioczy zamknioczy
0672 6c8d
Reposted fromLittleJack LittleJack viablackandwhite blackandwhite
icd-10-g43
Wiesz, chciałbym Ci powiedzieć, ale nie mam którędy.
— świetlicki
Reposted fromjustblog justblog viaszydera szydera
icd-10-g43
4224 e339
Reposted fromktosiowa ktosiowa viawhalem whalem
9466 8e8b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
0674 b757 500
Reposted fromspotykamsiebie spotykamsiebie vialifeless lifeless
icd-10-g43
icd-10-g43
0057 dc04
Reposted fromunco unco viaamericanhorrorstory americanhorrorstory
icd-10-g43
3216 adf0 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viakotfica kotfica
icd-10-g43
3350 2296 500
Poznań.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaschwarzerwolf schwarzerwolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl